Agrawerk


06-12338189
Uw vertrouwde adres voor het loonwerk in uw regio
Home » Loonwerk » Zaaien

Zaaien

 

GRASLAND INZAAIEN

Voor het inzaaien van grasland werken we met een volvelds zaaimachine waarmee we gras kunnen inzaaien.

GRASLAND DOORZAAIEN

In toenemende mate kiezen veehouders voor het doorzaaien van hun grasland. Het is een efficiënte en rendabele strategie om de capaciteit van blijvend grasland maximaal te benutten.

MAIS ZAAIEN

Het grote areaal mais in het werkgebied van AgraWerk wordt ingezaaid met 6- rijige maïszaaimachine Gaspardo en is voorzien van een zaai computer. Hierdoor kan er heel secuur gezaaid worden.

 

GROENBEMESTER INZAAIEN

Een groenbemester draagt sterk bij aan het verhogen van de opbrengst van de maisteelt. Direct na de maisoogst zorgen wij ervoor dat het inzaaien van het maisland met een groenbemester snel en efficiënt gebeurt. Een groenbemester zorgt voor stikstofbinding, minder natte percelen en verhoogt het organische stofgehalte. Bovendien zorgt een groenbemester voor de bestrijding van aaltjes.